Ben jij een betrokken cliënt bij Gemiva en heb je een heldere mening? Meld je aan en versterk de CMR!

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) klinkt wellicht wat abstract, maar gaat over concrete zaken. De CMR is een plek waar betrokken mensen meedenken, meepraten en meebeslissen. Over belangrijke zorginhoudelijke onderwerpen die alle cliënten van Gemiva aangaan.
 
Pak de kans om het verschil te maken
Wij hebben weer plaats voor nieuwe, betrokken en alerte cliënt-leden. Ben je positief kritisch en heb je hart voor de zorg? Kun je denken over onderwerpen die voor veel cliënten van belang zijn? Wil je dat jouw adviezen meegenomen worden in de beleidsvorming? Meld je dan als CMR-lid!
 
Wie zitten er in de CMR?
In de Centrale Medezeggenschapsraad zitten cliënten met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. En vertegenwoordigers van cliënten. 
 
Wat kost het mij en wat het levert het op?
6 keer per jaar komt de CMR samen met de Raad van Bestuur, in principe op het Servicecentrum in Gouda. Maar soms ook op één van de locaties van Gemiva. Zo wil de CMR ook de contacten met de Lokale en Regionale Medezeggenschapsraden verstevigen. Het kost je ongeveer 2,5 uur per vergadering en daarnaast wat voorbereidingstijd. Je mag reiskosten declareren. Wij zijn heel blij met jouw bijdrage! En jij hoort de nieuwste ontwikkelingen van Gemiva als eerste.
 
Neem plaats op de ‘Open stoel’
Wellicht wil je eerst ‘snuffelen’ of CMR-lid iets voor je is. Kom dan eens vrijblijvend naar onze ‘open stoel’. Maak een vergadering mee en vertel jouw ideeën. Dan kun je meteen zien of je hieraan bij wilt dragen.
 
Ja, ik wil lid worden bij de CMR!
Ben je enthousiast geworden? Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met de CMR en stuur een e-mail naar cmr@gemiva-svg.nl.