Om medezeggenschap in de raad goed te organiseren, kun je hulpmiddelen gebruiken. Een ondersteuner medezeggenschap helpt de raad bij het vergaderen. Middelen zijn voorwerpen die kunnen helpen bij de medezeggenschapsraad. Zoals boeken en spellen. Je vindt ze op deze pagina als je klikt op het blok Vergadermiddelen.

Ondersteuner medezeggenschap

Vergadermiddelen

Werkplan

Formulieren en folders