Een lokale of regionale medezeggenschapsraad waarvan de leden zelf cliënt zijn, heeft recht op een ondersteuner. Deze ondersteuner helpt hen bij het goed vergaderen. De raad heeft ook het recht op instemming bij het aanstellen van deze ondersteuner.

Het liefst is de ondersteuner onafhankelijk van de locatie waar de raad is. Dat betekent dat deze persoon niet ook begeleider is op de locatie.

Sinds 2019 werken er steeds meer ondersteuners per regio. Deze ondersteuners werken dan alleen als ondersteuner van medezeggenschapsraden. Zij ondersteunen meerdere lokale raden binnen een regio. Zij zijn geheel onafhankelijk van de locaties binnen die regio. Op die manier kunnen zij de raden onpartijdig ondersteunen.

Zij worden aangestuurd en gecoacht door de functionaris medezeggenschap, Ingrid Faber.