Alle mensen die bij de Gemiva-SVG Groep werken, doen hun best om je goed te ondersteunen. Toch kan je niet tevreden zijn. Heb je een klacht? Ben je boos over een besluit dat genomen is? Vertel ons wat er is. Hier staat wat je kan doen.

Met wie praat je eerst?

Heb je een klacht over de ondersteuning die je krijgt? Je kan daarover praten met je persoonlijk begeleider of een andere begeleider. Ook kan je praten met de locatiemanager.

Als dat niet lukt kun je naar de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. Bij hun kun je ook terecht als je (nog) niet met je begeleiders over je klacht wilt praten.

Vertrouwenspersonen voor cliënten

Klachtenfunctionaris

Klachtencommissie

Geschillencommissie

Folders

Externe ondersteuning