Onder bepaalde voorwaarden is er vergoeding mogelijk vanuit vanuit de WLZ, ook als je geen Verblijf met behandeling-indicatie hebt.

De coördinator bepaalt aan de hand van jouw aanvraag of inzet van specialisten door deze indicatie vergoed wordt of dat deze via de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt.

Behandeling kan aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen.