Cliënten kunnen met begeleiding op vakantie. Lees hier hoe dat gaat.

Vakantie met begeleiding is geen recht volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Toch willen we wel onze best doen zodat iedereen die bij ons woont een aantal dagen op vakantie kan. De kosten van die vakantie betaalt de cliënt. Hierbij horen ook de kosten voor (extra) begeleiding.

Lees voor meer informatie de folder: Vakantiebegeleiding van bewoners woonlocaties