Om jou goed te kunnen ondersteunen, hebben we gegevens van je nodig. Met die gegevens gaan wij voorzichtig om. We gebruiken ze alleen om zorg en ondersteuning te geven. En om verantwoording af te leggen.

Voor het verwerken, bekijken en geven van je gegevens zijn regels gemaakt. Die staan in het  privacykader van Gemiva. Daarin staat bijvoorbeeld dat jij mag weten welke gegevens over jou gebruikt zijn. Je kan die aanvullen of verbeteren. En je kan ons vragen om gegevens van jou te verwijderen.

In de folder over persoonsgegevens kan je meer informatie lezen. Ons privacystatement, het privacykader en het register van verwerkingen vind je onder de knop Regelingen. 

Regelingen

Gebruik van foto's en filmpjes

Uitluisterapparatuur

Vrijheidsbeperking

Meepraten over beperking van je vrijheid (VGN)