Voor het verlenen van zorg en ondersteuning hebben wij persoonsgegevens van de cliënt nodig. Deze gegevens verwerken wij zorgvuldig en we gaan er vertrouwelijk mee om.

Hoe we aankijken tegen privacy en de bescherming van persoonsgegevens leggen we uit in ons privacystatement. Voor het verwerken, raadplegen en verstrekken van deze informatie geldt ons privacykader. In het register van verwerkingen lees je welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wie die gegevens kunnen zien.
Heb je vragen over deze regelingen? Neem dan contact op met hennie.blok@gemiva-svg.nl