De Gemiva-SVG Groep gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u informatie aanvraagt via deze website of zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Alle informatie die u aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Gegevens over uw bezoek

Gemiva-SVG Groep meet informatie over de bezoeken aan deze site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.