De Ambulante Dienst Jeugd Holland Rijnland ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking én het gezin waarin zij wonen. De ondersteuning vindt thuis plaats of op school.

Voor wie?

De Ambulante Dienst Jeugd Holland Rijnland ondersteunt en verzorgt kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Dit doen zij in Leiden e.o. Sommige kinderen hebben ook autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis. De ondersteuning vindt thuis in het gezin, op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf of op school plaats. De ambulante dienst kan ook opvoedondersteuning geven aan ouders die zelf een beperking hebben.

Begeleiding

De invulling van de begeleiding verschilt. Dit hangt af van de mogelijkheden en vragen van het kind. Maar ook van het gezin en van de school, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning:
  • Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning (PPG)
  • Ondersteuning in peuterspeelzalen
  • Ondersteuning in kinderdagverblijven
  • Ondersteuning op school
  • Gastgezinnen

Bekijk ook de folders over de vormen van ondersteuning.