In Boshuizerlaan wonen mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen woont samen in een huis. Dat noemen we groepswonen. De andere mensen hebben een eigen appartement.

Voor wie?

De Boshuizerlaan is het thuis van vijftien mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten van de Boshuizerlaan hebben verschillende leeftijden. Ze hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking.
We willen de cliënten ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. Onze zorg en begeleiding is afgestemd op wat de cliënten kunnen en nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij sociale contacten hebben en houden. En dat ze mee kunnen doen aan het dagelijks leven in Leiden en omgeving. De Boshuizerlaan is een thuis dat volledig is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de cliënten. Daarbij is privacy erg belangrijk.

De meeste cliënten werken overdag in een sociale werkvoorziening. Of ze werken in een bedrijf of gaan naar een activiteitencentrum. Sommige cliënten zijn al met pensioen. Zij gaan overdag naar het thuiszittersproject van de Gemiva-SVG Groep in Leiden.

Begeleiding

In de Boshuizerlaan is de hele dag begeleiding aanwezig. We hebben een team dat bestaat uit begeleiders, persoonlijk begeleiders, een huishoudelijk medewerker, een gedragsdeskundige, invalkrachten en een locatiemanager. Vaak is er ook een leerling en een stagiaire. Zij doen de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. In totaal werken er 20 mensen.

Het gebouw en de omgeving

De Boshuizerlaan heeft groepswonen en appartementen. Vijf mensen wonen in groepswonen. Zij hebben hun eigen woon/slaapkamer en delen de woonkamer, de keuken, de badkamer en het toilet.
De overige tien bewoners hebben een eigen appartement. Dat bestaat uit twee kamers, een keuken en een badkamer.

De bewoners krijgen begeleiding in hun eigen woonruimte. Er is ook een trefpunt waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten. Bij de locatie is een grote tuin.