In Gading kunnen mensen met een beperking terecht voor veel verschillende activiteiten. De locatie heeft veel expertise op het gebied van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een lichamelijke handicap. Maar ook mensen met autisme, een chronische ziekte als Parkinson of een psychiatrische of verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.

Cliënten

Dagelijks bezoeken zo’n 50 cliënten het centrum.

Begeleiding

De begeleiders gaan bij de invulling van de activiteiten uit van wat de deelnemers willen leren en waar ze zich in willen ontwikkelen. Het begeleidingsteam bestaat uit een teamleider, persoonlijk begeleiders,  begeleiders, studenten en vrijwilligers. Per dag zijn er zo'n 15 begeleiders aanwezig.

Het gebouw en de omgeving

Gading is gevestigd in een licht pand grenzend aan de Winkelhof in Leiderdorp.
Gading is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur, behalve op nationale feestdagen.

Vervoer

Indien u geen mogelijkheden heeft naar Gading te komen, kunt u gebruik maken van door ons georganiseerd groepsvervoer, mits u hiervoor een indicatie heeft.