Dagelijkse bezoeken ongeveer 75 kinderen en tieners met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking kinderdagcentrum Bloemendaal in Gouda. De kinderen kunnen door hun beperking (nog) niet naar school.

Voor wie?

Het kinderdagcentrum heeft tien groepen met ongeveer zeven kinderen per groep. Elke groep heeft zijn eigen accenten. 

  • In de groep voor heel jonge kinderen willen we een goed beeld van het kind krijgen. We werken aan het beginnend stimuleren van de ontwikkeling.
  • In de groep voor kinderen met een meervoudige beperking gaan verzorgende en ontwikkelingsgerichte activiteiten hand in hand.
  • In groepen voor kinderen die meest individuele begeleiding vragen, is veel aandacht voor structuur en duidelijkheid in het dagprogramma.
  • In andere groepen werken we meer groeps- en taakgericht. Een aantal kinderen stroomt mogelijk door naar het speciaal onderwijs (De Startbaan)

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van hen is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. Dagelijks zijn twee begeleiders en eventueel een stagiaire aanwezig.

De medewerkers van Bloemendaal hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig ondersteund door andere deskundigen. Denk aan een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie.

Een groot deel van het team is geschoold in verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van sondevoeding, vernevelen of het handelen in geval van een epilepsieaanval. Daarnaast hebben meerdere begeleiders gedragsinhoudelijke expertise, zoals een extra aantekening Omgaan met Autisme, Veilig Verder (een werkmethode bij moeilijk verstaanbaar gedrag) of affectbewuste begeleiding.

Een locatiemanager leidt het kinderdagcentrum. Voor algemene zaken is er een huishoudelijk en een administratief medewerker. Jaarlijks lopen leerlingen van diverse opleidingen stage bij kinderdagcentrum Bloemendaal. Ook zijn er vrijwilligers. Zij doen bijvoorbeeld individuele activiteiten met de kinderen of aan het ondersteunen van de begeleiders bij groepsactiviteiten.

Het gebouw en de omgeving

Het kinderdagcentrum is gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Clematislaan in Gouda. Het heeft lichte ruimtes, de sfeer en kleuren zijn natuurlijk. Iedere groepsruimte heeft eigen sanitair, een flexibel te gebruiken extra kamer en voldoende bergruimte.

We delen het gebouw met De Startbaan, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De gezamenlijke huisvesting maakt goede samenwerking mogelijk. We kunnen elkaar versterken en zo optimale ontwikkelkansen creëren voor de kinderen. Onze zorg-onderwijsgroep bevindt zich bijvoorbeeld bij de school in de gang. De kinderen in deze groep hebben potentie om door te groeien naar onderwijs. Door de gezamenlijke huisvesting kunnen ze makkelijker deelnemen aan lessen. Het streven is dat kinderen naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa.

Het pand heeft groepsruimtes, therapeutenruimtes, een gymzaal en een snoezelruimte. De meeste groepen hebben directe toegang tot een eigen buitenruimte. Ook is er een veilig afgeschermd speelplein

Het gebouwe ligt in een woonwijk. De kinderen doen ook activiteiten in die wijk, zoals een wandeling, het wegbrengen van de post of boodschappen doen.