Dagelijkse bezoeken ongeveer 60 kinderen en tieners met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking kinderdagcentrum Bloemendaal in Gouda. De kinderen kunnen door hun beperking (nog) niet naar school.

Voor wie?

Het kinderdagcentrum heeft tien groepen met ongeveer zeven kinderen per groep. Elke groep heeft zijn eigen accenten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kinderen met een meervoudige beperking. Verzorgende en ontwikkelingsgerichte activiteiten gaan hier hand in hand.
  • Kinderen die meest individuele begeleiding vragen. Structuur en duidelijkheid zit verweven in het hele dagprogramma.
  • Groepen waar we meer groeps- en taakgericht werken. Een aantal kinderen stroomt in de toekomst mogelijk door naar het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml-school De Ark).
  • Heel jonge kinderen. Hier staat met name het krijgen van een goed beeld van het kind centraal en het beginnend stimuleren van de ontwikkeling.

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van hen is persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. Dagelijks zijn twee begeleiders en eventueel een stagiaire aanwezig.

De medewerkers van Bloemendaal hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig in hun werk ondersteund door verschillende deskundigen, zoals een gedragsdeskundige/orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en kinderarts. Daarnaast kunnen kinderen op aanvraag individuele behandeling krijgen, zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of spelagogie.

Een groot deel van het team is ook geschoold in verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van sondevoeding, vernevelen of het handelen in geval van een epilepsieaanval. Daarnaast hebben meerdere begeleiders gedragsinhoudelijke expertise, zoals een extra aantekening Omgaan met Autisme, Veilig Verder (een werkmethode bij moeilijk verstaanbaar gedrag) of affectbewuste begeleiding.

Een locatiemanager leidt het kinderdagcentrum. Voor algemene zaken is er een huishoudelijk en een administratief medewerker. Jaarlijks lopen leerlingen van diverse opleidingen stage bij kinderdagcentrum Bloemendaal. Ook zijn er vrijwilligers actief. Enthousiaste mensen die een deel van hun vrije tijd besteden aan individuele activiteiten met de kinderen of aan het ondersteunen van de begeleiders bij groepsactiviteiten.

Het gebouw en de omgeving

Het hoofdgebouw van kinderdagcentrum Bloemendaal staat al meer dan 40 jaar aan de Magalhaeslaan in Gouda. Het ligt in een woonwijk. De kinderen doen verschillende activiteiten in die wijk, zoals een wandeling, het wegbrengen van de post of boodschappen doen.

Het pand heeft groepsruimtes, therapeutenruimtes, een bewegingslokaal en een snoezelruimte. Ook is er een zwembad dat door groepen van Bloemendaal en externen gebruikt kan worden. 

De meeste groepen hebben directe toegang tot het speelplein dat is voorzien van verschillende speeltoestellen: zandbak, wipkippen, schommel en trampoline.

Omdat het gebouw te klein is voor alle groepen, hebben wij een bijgebouw aan de Groen van Prinsterensingel. Daar zijn drie groepen gevestigd. Eén groepje kinderen is op zml-school De Ark gevestigd.

In november 2020 is gestart met de (ver)bouw van een gebouw aan de Clematislaan in Gouda. In 2022 gaan we daar samen met zml-school De Ark gebruik maken van een voormalig schoolgebouw dat wordt aangepast. Daar komen zorg en onderwijs samen, zodat we nog meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Nu werkt één groep samen met De Ark. Straks hopen we elkaars expertise meer te kunnen delen waardoor we de kinderen nog beter kunnen begeleiden en de doorstroming van en naar De Ark soepeler verloopt.