Boerderij Gouda is een kleinschalige zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er wonen en werken. Het leefritme en de dagindeling van de cliënten wordt voor een groot deel bepaald door de seizoenen en de levenscycli van de dieren. De bedrijfsvoering is kleinschalig. Het werk gebeurt meestal handmatig. Het bedrijf heeft melkkoeien, varkens, schapen, kippen, zuivelbewerking, een winkel en een moestuin

Voor wie?

In de boerderij wonen zes mensen. De meesten hebben een agrarische achtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld op een boerderij geboren en opgegroeid.  Ze werken overdag op de boerderij. Hun vrije tijd besteden zij deels op de boerderij en deels met andere bezigheden.
Overdag werken op de boederij nog een aantal mensen die elders wonen. Zij wonen of zelfstandig, of in een woonlocatie.
Elke cliënt heeft vaste taken en krijgt ondersteuning van een persoonlijk begeleider. In de taakverdeling houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënten.

Begeleiding

Boerderij Gouda biedt 24-uurszorg voor de zes bewoners. Voor de begeleiding overdag zijn vaste begeleiders aanwezig. Zij hebben naast een pedagogische opleiding ook affiniteit en/of vaardigheden in het boerenbedrijf. ’s Nachts is er een slaapwacht bereikbaar. De dagelijkse leiding is in handen van een locatiemanager. Waar nodig kunnen we een beroep doen op een gedragsdeskundige.

Het gebouw en de omgeving

Boerderij Gouda is gevestigd in de monumentale boerderij Ouders Vrucht uit 1861 aan de Bloemendaalseweg in Gouda. De boerderij is in 2009 gemoderniseerd met behoud van het monumentale karakter. Vijf bewoners hebben op de bovenverdieping een eigen slaapkamer met badkamer. Één bewoner heeft dit op de begane grond. Er is een gezamenlijke huiskamer, keuken, een kantine en een hobbyruimte.

De veestapel bestaat uit rundvee, fokzeugen, vleesvarkens, fokschapen. De zeven koeien grazen zo lang mogelijk in een weiland verderop waar  ze handmatig gemolken worden. Rond de boerderij is een grote moestuin waar de cliënten groenten verbouwen. Er is een aantal boomgaarden. De meeste producten verkopen we in de boerderijwinkel.