De Kroon is een wijkservicecentrum van de Gemiva-SVG Groep in Moordrecht. In De Kroon zijn een dagopvang voor ouderen uit de omgeving en een inloop voor wijkbewoners gevestigd.

Dagopvang voor ouderen
De dagopvang voor ouderen is opgezet voor inwoners van Moordrecht e.o. die hiervoor een beschikking hebben van de WMO. Vaak gaat het om mensen met beginnende dementie, om ouderen die eenzaam zijn en/of psychische problemen hebben. Zij krijgen ondersteuning van beroepskrachten van de Gemiva-SVG Groep. Het activiteitenprogramma wordt in nauwe samenwerking met de bezoekers opgesteld. De dagopvang is open op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur.

 De Inloop
De Inloop is er voor omwonenden, die er terecht kunnen voor vragen, een praatje, activiteiten en specifieke ondersteuning. Ook andere organisaties kunnen gebruik maken van De Inloop. De Inloop wordt begeleid door vrijwilligers die hierbij ondersteuning krijgen van de begeleiders van de dagopvang. De Inloop is open op werkdagen van 09.30 tot 16.30 uur.