De cliënten en bezoekers hebben uiteenlopende wensen. Sommigen willen een fijne dagbesteding. Anderen willen nieuwe dingen leren. We bieden daarom verschillende activiteiten aan.

  • arbeidsmatige activiteiten, zoals koken voor anderen, helpen bij huishoudelijke taken, receptiewerk, werken in de tuin of hand- en spandiensten verlenen bij activiteiten
  • creatieve activiteiten, zoals het werken met speksteen, hout bewerken, keramiek en tekenen/schilderen
  • het werken met computer en tablet met -waar nodig- aangepaste programma’s of hulpmiddelen
  • bewegingsactiviteiten o.a. fitness, bodyfit, sport en spel
  • yoga
  • gespreksgroepen
  • cursussen en trainingen zoals geheugentraining, uiterlijke verzorging, bloemsierkunst en digitale fotografie
  • recreatieve activiteiten zoals gezelschapsspelen, kaarten, lezen van krant of boek.

Inloopactiviteiten

De inloopactiviteiten in De Rotonde bieden een gevarieerd en afwisselend programma voor iedereen die er gebruik van wil maken. Ze worden aangepast aan de wensen van de bezoekers en de mogelijkheden van De Rotonde. Klik hier voor het actuele programma.