De Rotonde is een locatie voor dagbesteding en voor bewoners van Gouda Noord. De dagbesteding is voor mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Bezoekers van De Rotonde kunnen elkaar ontmoeten. En ze kunnen deelnemen aan de activiteiten.

De bezoekers en cliënten

Bezoekers van de algemene voorziening van De Rotonde zijn burgers uit Gouda, die graag deelnemen aan de activiteiten van De Rotonde.

Op de maatwerkvoorziening komen volwassenen  met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel (de cliënten) die door hun beperking (nog) niet in staat zijn om (on)betaald werk te verrichten en bij hun dagactiviteiten ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding

Bij elke activiteit zijn begeleiders. Zij ondersteunen de cliënten. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider (pb-er), iemand die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de cliënt en zijn achterban. Begeleiders en cliënten kunnen ook een gedragsdeskundige om hulp vragen, die veel verstand heeft van het gedrag van mensen. Ook kunnen cliënten hulp vragen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften (adl). De locatiemanager heeft de algemene leiding.

Bij veel activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. Mensen, die een deel van hun vrije tijd besteden aan het welzijn van de mensen die in De Rotonde komen. Soms begeleiden zij individuele bezoekers of cliënten, soms begeleiden zij eigen activiteiten. 

Het gebouw en de omgeving

De Rotonde is in de wijk Plaswijck/Bloemendaal. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Het gebouw heeft drie verdiepingen en een lift. Ook is er een tuin en er zijn twee terrassen. In het gebouw zijn ruimten voor activiteiten. Er is een verzorgingsruimte. Ook zijn er aangepaste toiletten. Er is een aparte ruimte om te rusten. De Rotonde heeft een keuken en een huiskamer met bibliotheek. Daar kunnen bezoekers en cliënten boeken ruilen.

over-de-rotonde-computers.jpg over-de-rotonde-zolder.jpg Over-Rotonde-Gebouw-en-Inrichting-1-klein.jpg Over-Rotonde-Gebouw-en-Inrichtng-2-klein.jpg