De Schakel in Moordrecht is een activiteitencentrum voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij doen er activiteiten en werkzaamheden die aansluiten bij hun interesses, vaardigheden, talenten, ontwikkelingsmogelijkheden en leeftijd.

Voor wie?

Bij De Schakel komen volwassenen met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle dagbesteding. Jongeren die nog naar school gaan kunnen stage lopen bij De Schakel. Er zijn stageplaatsen voor jongeren uit het zmlk-onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Begeleiding

De cliënten krijgen ondersteuning van een team vaste professionele begeleiders. Iedere cliënt heeft één persoonlijk begeleider. Dat is de medewerker die het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt en zijn achterban.
 
De Schakel heeft een vaste dagindeling. Dat laten we zien via Roosterbord. Dit hulpmiddel geeft een dagelijks overzicht van het programma en de begeleiders die werken. Het draagt bij aan de zelfstandigheid en eigen regie van cliënten.

De dagelijkse leiding van het activiteitencentrum is in handen van een locatiemanager.

Het gebouw en de omgeving

De Schakel is gevestigd in een modern pand aan de rand van Moordrecht. Het beschikt over verschillende activiteitenruimtes en een grote tuin.

Activiteiten

Bij de Schakel kunnen cliënten allerlei activiteiten doen. Iedere cliënt heeft een programma dat aansluit bij zijn behoeften en wensen. De persoonlijk begeleider stelt het programma samen in overleg met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. De cliënt kan activiteiten in verschillende groepen doen, afhankelijk van zijn interesses, talenten en mogelijkheden. Het activiteitenaanbod is altijd in ontwikkeling om aansluiting te houden bij de talenten en belevingswereld van de cliënten.

Gemiva-SVG Groep heeft in de regio Gouda meerdere activiteitencentra. Het is mogelijk om werken in De Schakel te combineren met activiteiten in andere centra.

Groepen

Iedere cliënt heeft een basisgroep vanwaaruit hij activiteiten doet. Er zijn vijf basisgroepen:
  • Tuingroep
  • Creatief
  • Bovenkamer
  • Leren en Ontwikkelen
  • Servicegroep

Hulpmiddelen

We gebruiken diverse hulpmiddelen om cliënten zo veel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid te geven, zoals: 
  • Roosterbord, een digitaal systeem waarbij we het activiteitenprogramma laten zien op een scherm in de groepsruimten
  • GoOV is een digitaal middel dat we gebruiken als cliënten zelfstandig met het openbaar vervoer willen leren reizen. Het is een veilige manier om dat stapsgewijs te leren. Ook het netwerk van de cliënt wordt hier actief bij betrokken..