KDC Esse Zoom werkt op verschillende groepen met de methode van de Applied Behavior Analysis (ABA). Specifiek werken we met de ABA-playmethode, ontwikkeld door Caroline Peters van het ABA Instituut. Dit is een gestructureerde methode om kinderen in kleine stapjes vaardigheden aan te leren door middel van de leertheoretische principes. In KDC Esse Zoom doen we dit groepsgericht.

Bij het werken met de ABA-methode is er veel aandacht voor wat er (al) goed gaat en wat het kind leuk vindt. De begeleidster zorg ervoor dat zij aantrekkelijk is voor het kind door de motivatie van het kind te volgen en iets leuks aan het spel toe te voegen. Op gewenst gedrag volgt zo vaak mogelijk een beloning, zodat het kind dit vaker zal gaan laten zien. Gedrag dat we liever niet zien levert het kind niets op, zodat het uitdooft. Bij aanhoudende gedragsproblemen kijken we wat de functie van het gedrag is en leren we alternatief gedrag aan.

Daarnaast heeft het aanleren van communicatievaardigheden een hoge prioriteit. Dit wordt per kind op zijn niveau aangeleerd. Voor het ene kind kan dit via gebaren, bij het andere kind gaat dit via plaatjes of taal. Zo leert het kind vragen om wat voor hem belangrijk is en is het gemotiveerd om de interactie aan te gaan. Daarnaast wordt het kind met gedragshulp verschillende vaardigheden aangeleerd waar het in het dagelijks leven veel aan heeft. Denk hierbij aan vaardigheden met betrekking tot de zelfredzaamheid en wanneer mogelijk de sociale vaardigheden.