Het dagprogramma van Esse Zoom bestaat uit verschillende activiteiten en varieert per groep. De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden van het kind op het gebied van:

  • waarneming: ervaren van horen, zien, voelen, ruiken en proeven;
  • communicatie: spraakontwikkeling, eventueel gebruik maken van foto’s en/of pictogrammen, spraakcomputer;
  • sociaal emotionele ontwikkeling: contact maken met begeleiders en andere kinderen, samenspel;
  • cognitieve ontwikkeling: werken met divers ontwikkelingsmateriaal, aansluitend bij het niveau van het kind en het voorbereiden op school;
  • zelfredzaamheid: stimuleren van zelfstandigheid;
  • motoriek: bewegingactiviteiten, buiten spelen, zwemmen.
In de communicatie met de kinderen gebruiken de begeleiders verschillende communicatiemiddelen. Denk hierbij aan gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek.