Op twee middagen in de week is er naschoolse opvang. En er is weekenddagopvang op zaterdag. Deze beide vormen van opvang hebben een ontspannend karakter en zijn vooral bedoeld om de thuissituatie te ontlasten. Meer informatie over de inhoudelijke kant van dit aanbod en de financiering hiervan kun je opvragen via de afdeling zorgbemiddeling.