Een aantal kinderen stroomt door naar een vorm van onderwijs, zoals:
  • de basisschool, al dan niet met ondersteuning;
  • het speciaal basisonderwijs;
  • de zml-school (zeer moeilijk lerende kinderen);
  • de mytyl/tyltyl (school voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap).
Kinderen die niet naar school gaan, blijven in het kinderdagcentrum tot ze 18 jaar zijn. Daarna kunnen zij naar een activiteitencentrum.