In de regio's Midden-Holland en Rotterdam zijn verschillende locaties en diensten voor kinderen en jongeren. Deze locaties vallen onder Kinderdienstencentrum Midden-Holland/Rotterdam. Met elkaar bieden zij zorg aan kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben een ontwikkelingsachterstand of beperking. Het kinderdienstencentrum biedt ook ondersteuning aan de ouders. Om de goede zorg te bieden, werken de locaties veel samen. Het kinderdienstencentrum organiseert ook themabijeenkomsten voor ouders. Die gaan bijvoorbeeld over opvoeding, volwassen worden, relaties en seksualiteit.

Onder het kinderdienstencentrum Midden-Holland/Rotterdam vallen de volgende locaties en diensten: Lees ook het verhaal van Charlotte. Zij heeft het Syndroom van Down, maar kan door begeleiding toch naar de reguliere basisschool.