De cliënten van het serviceteam zijn actief in de dependance van kinderdagcentrum Bloemendaal aan de Groen van Prinsterersingel. De cliënten doen ondersteunend werk voor het kinderdagcentrum.

Voor wie?

De cliënten van het Serviceteam zijn (jong)volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die graag dienstverlenende werken. Zij beheersen hiervoor de vaardigheden of willen die graag aanleren. 

Begeleiding

De cliënten van het Serviceteam werken zelfstandig of samen met één of meerdere medewerkers. Zij krijgen ondersteuning van een vaste begeleider van de Gemiva-SVG Groep. Deze is niet altijd zichtbaar aanwezig voor de cliënten omdat hij/zij elders in het gebouw diverse cliënten begeleidt.