Een aantal klanten volgt op dit moment de opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg. De opleiding wordt in Leiden gegeven op de academie voor Zelfstandigheid van zorgorganisatie ’s Heeren Loo. In andere regio’s gaat Gemiva deze opleiding zelf aanbieden. De opleiding is door Calibris speciaal ontwikkeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die willen werken als woonhulp binnen de gehandicaptenzorg.

Tijdens de opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg worden de leerlingen geschoold om te ondersteunen bij huishoudelijk werk. Denk aan het schoonmaken van woon- en leefruimten, het doen van facilitair werk en het begeleiden bij vrijetijdsactiviteiten. Voor de leerlingen is de opleiding een uitgelezen kans om voor zijn/haar competenties en inzet een diploma te krijgen. Als de opleiding is afgerond, vergroot dit de kans van de leerling op een werkplek of zinvolle dagbesteding.
 
De opleiding duurt 1 tot 1,5 jaar. De leerlingen volgen in deze periode minimaal een halve dag theorieles en lopen minimaal anderhalve dag per week stage. Tijdens de stage of het werk kunnen de leerlingen het geleerde in de praktijk brengen. Zij worden begeleid door werkbegeleiders uit de eigen organisatie. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt de leerling het diploma Woonhulp Gehandicaptenzorg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op met Annemarie Brak, manager Job2Go, via 06 46 42 43 15 of Annemarie.Brak@gemiva-svg.nl.