Bij Job2Go werken jobcoaches die de klanten ondersteunen.

Coaching

De klanten van Job2Go krijgen ondersteuning van een jobcoach. De jobcoaches bieden ondersteuning bij vrijwilligerswerk, betaald werk en leer/werkplekken. Die ondersteuning bieden ze aan de werknemer en de werkgever. Als een klant net begint, kan er veel ondersteuning nodig zijn. Na verloop van tijd wordt die ondersteuning minder. Daarbij kijken we wat het beste is voor de werknemer en werkgever. Jobcoaches van Job2Go zijn gecertificeerde jobcoaches. De Gemiva-SVG Groep is door het UWV erkend als begeleidingsorganisatie.

Werkzaamheden jobcoach

De jobcoaches van Job2Go ondersteunen de klanten onder andere bij:
  • het leren reizen van en naar het werk;
  • de introductie bij het bedrijf of de instelling;
  • het inwerken en structuur aanbrengen in het werk;
  • het opsporen en verhelpen van verstoringen op het werk;
  • het maken en bewaken van werkafspraken met de directe collega’s en de leidinggevende;
  • het ondersteunen bij het voeren van gesprekken;
  • het evalueren en coördineren van het begeleid werken.
De jobcoach kan de werkgever informatie en advies geven over financiële regelingen. Dat zijn regelingen voor de werkgever over de situatie van de werkgever en werknemer.

Als de klant in staat is om door te groeien naar een betaalde baan, wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Het salaris en de uitkering worden dan op elkaar afgestemd. Bij verminderde arbeidsprestatie kan de werkgever bij het UWV loondispensatie aanvragen. Dat is voor werknemers met een Wajong uitkering. Voor werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepenregister, kan de werkgever bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. De werkgever en werknemer houden voor een bepaalde tijd ondersteuning van de jobcoach. De jobcoach kan de werkgever ondersteunen om deze regelingen aan te vragen.

Tijdelijk inhuren van jobcoach bij veranderingen binnen een organisatie

Soms kunnen veranderingen binnen een bedrijf er voor zorgen dat het voor een klant lastig wordt. De werkgever kan dan een jobcoach inhuren. Die jobcoach ondersteunt de klant. De jobcoach kan de klant helpen om weer rust en structuur te krijgen in het werk. Op die manier kan de medewerker weer goed werken.