In kinderdagcentrum Bloemendaal werken we vanuit het zorgprogramma Kind, jongere en ouders. De pijlers uit dit zorgprogramma hebben we op onderstaande manier gespecificeerd voor Bloemendaal.

1. Zo veel mogelijk regie over je eigen leven

In kinderdagcentrum Bloemendaal bieden we zorg op maat, in groepsverband. We zien ieder kind als individu en werken ontwikkelingsgericht, binnen de mogelijkheden van ieder kind. We vinden het belangrijk de zelfredzaamheid van het kind te vergroten en we willen ieder kind ruimte geven om eigen keuzes te maken.
 

2. Een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt

Dit zien we als de basis voor een veilig leerklimaat. We proberen een rustige en huiselijke sfeer te creëren en bieden structuur en voorspelbaarheid. In het programma wisselen we inspannende activiteiten af met ontspannende activiteiten. Dit geldt voor fysieke activiteiten en activiteiten die cognitief iets van het kind vragen. We laten we het kind spelenderwijs leren. We werken vanuit een positieve houding en proberen het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. We werken ontwikkelingsgericht, kijken naar de wens van ouders/vertegenwoordigers en naar de mogelijkheden van het kind.
 

3. Kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft

Op het kinderdagcentrum begint het met de relatie tussen het kind, de ouders/vertegenwoordigers en de begeleider. Vanuit een prettige relatie en een veilige omgeving kan een kind ontspannen en kind zijn. Ouders/vertegenwoordigers kunnen er op hun beurt op vertrouwen dat hun kind veilig is, er goede zorg is en er ruimte voor ontwikkeling en ontspanning is.
 

4. Je talenten kunnen gebruiken

Wij kijken naar de kinderen, hoe klein of jong ook, naar wat ze leuk vinden om te doen en  waar ze plezier aan beleven.  Vanuit de interessegebieden van de kinderen, kijken we hoe we de ontwikkelingsmogelijkheden van dit kind kunnen stimuleren. We werken doelgericht, methodisch, in kleine stappen en stellen de doelen elk moment bij wanneer dit nodig blijkt. We streven naar ontwikkeling op alle gebieden en gaan hierbij uit van het individuele kind. We letten op wat het kind aankan, welk tempo en welke werkvorm of spel aansluit.
 

5. Hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt

We kijken, in nauw contact met ouders, per kind wat echt belangrijk is.  We hebben veel tools in huis om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren en samenwerking met thuis is daarin onmisbaar.  We zijn bijvoorbeeld met elkaar alert op de mate van hulp bieden.  We vinden het belangrijk om maatwerk te leveren voor de kinderen. We werken om die reden dan ook niet vanuit één methodiek of werkwijze maar bekijken per kind wat de meest passende begeleidingsstijl is en daarmee de meest passende methodiek, werkwijze of onderdelen daarvan.