Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking én het gezin waarin zij wonen ondersteunen. Dat is waar de medewerkers van de Ambulante Dienst Jeugd Waardenland voor staan.

Voor wie?

De Ambulante Dienst Waardenland Jeugd ondersteunt en verzorgt kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Dit doen zij in de Drechtsteden. Sommige kinderen hebben ook autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis. De ondersteuning vindt thuis in het gezin, op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf of op school plaats. De ambulante dienst kan ook opvoedondersteuning geven aan ouders die zelf een beperking hebben. Ambulante Dienst Waardenland Jeugd is onderdeel van kinderdienstencentrum Drechtsteden.

Begeleiding

De invulling van de begeleiding verschilt. Dit hangt af van de mogelijkheden en vragen van het kind, van het gezin en van de school/peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning:
  • Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning (PPG)
  • Ondersteuning in peuterspeelzalen
  • Ondersteuning in kinderdagverblijven
  • Ondersteuning op school
  • Gastgezinnen
Bekijk ook de folders.