Je wilt zo zelfstandig mogelijk leven. Op je eigen plek je eigen keuzes maken. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij de Gemiva-SVG Groep. Onze ambulante begeleiders bieden individuele begeleiding, zodat je de regie over je eigen leven kunt (blijven) voeren.

De Ambulante Dienst ondersteunt mensen met een beperking. Die beperking kan een licht verstandelijke beperking zijn, een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. 

Ondersteuning

Wij ondersteunen volwassenen met een beperking zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Het verschilt per persoon welke ondersteuning iemand nodig heeft. Dit kan op praktisch, financieel, pedagogisch en/of psychosociaal gebied liggen.

Ambulante Dienst Waardenland begeleidt ook ouders met een verstandelijk beperking.

Voorbeelden:

  • de cliënt ondersteunen bij vragen rond de eigen (financiële) administratie
  • het structureren van de dag/week
  • het organiseren van het huishouden
  • het aanleren van vaardigheden
  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk
  • contacten met officiële instanties
  • het aanvragen van hulpmiddelen
  • de opvoeding van kinderen.
De ondersteuning is bij de cliënt thuis, op het kantoor van de Ambulante Dienst en/of via Skype en What's App.