Het dagprogramma van De Kleine Oase bestaat uit verschillende activiteiten. Die zijn er allemaal op gericht om het kind te ontwikkelen.

We willen het volgende bij de kinderen stimuleren:

  • waarneming: ervaren van horen, zien, voelen, ruiken en proeven
  • communicatie: spraakontwikkeling, eventueel gebruik maken van foto’s en/of pictogrammen
  • sociaal emotionele ontwikkeling: contact maken met begeleiders en andere kinderen, samenspel
  • cognitieve ontwikkeling: werken met divers ontwikkelingsmateriaal, aansluitend bij het niveau van het kind en het voorbereiden op school
  • zelfredzaamheid: stimuleren van zelfstandigheid
  • motoriek: bewegingactiviteiten, buiten spelen, zwemmen.

In de communicatie met de kinderen gebruiken de begeleiders verschillende communicatiemiddelen naast elkaar. Bijvoorbeeld gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek.