In het gebouw De Plint in Dordrecht zijn verschillende organisaties gevestigd. De Gemiva-SVG Groep is er vertegenwoordigd met een bakkerij.

Voor wie? 

Dagelijks werken er zo’n 10 mensen met een lichte tot matige (meervoudige) verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en/of bijkomende (psychische) problematiek. Door die beperking zijn zij (nog) niet in staat om betaald werk te doen. Werken in De Plint is dan een goed alternatief.

Daarnaast is bakkerij De Plint één van de locaties van het leer/werkbedrijf (LWB) van de Gemiva-SVG Groep. Van hieruit werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagdelen op diverse werkplekken waar zij ondersteunende werkzaamheden verrichten.

Activiteiten

Bakkerij De Plint is opgesplitst in een brood- en een banketgedeelte. De producten die worden gemaakt, zijn bestemd voor de verkoop aan klanten en instellingen. De cliënten werken nauwkeurig volgens de wettelijke hygiëneregels en in de vereiste werkkleding. Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de cliënten in het bedienen van de apparatuur maakt deel uit van de ondersteuning die de begeleiders bieden. In de bakkerij worden verschillende soorten brood en koekjes gebakken, appelplaatcake, appeltaarten, brownies, enz. Daarnaast worden er op bestelling diverse producten gemaakt.
 

Begeleiding

Dagelijks krijgen de cliënten ondersteuning van een team vaste begeleiders. Zij ‘vertalen’ het werk op bakkerij De Plint naar een werkwijze, waardoor cliënten hun werk zo zelfstandig mogelijk kunnen doen. Daarbij kijken zij naar de mogelijkheden van de cliënten en houden rekening met hun beperkingen. Waar nodig worden hulpmiddelen en aanpassingen gerealiseerd. Iedere cliënt heeft één begeleider die fungeert als persoonlijk begeleider en het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt en zijn achterban. Op beide afdelingen kunnen leerlingen en stagiaires actief zijn. De dagelijkse leiding is in handen van de locatiemanager. Waar nodig kunnen begeleiders een beroep doen op een gedragsdeskundige.

Vrijwilligers

In bakkerij De Plint wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Enthousiaste mensen, die een deel van hun tijd besteden aan het meewerken bij werkzaamheden van de bakkerij, het begeleiden van de cliënten bij hun werkzaamheden of klussen verrichten die de cliënten (nog) niet zelfstandig kunnen. Meer weten over vrijwilligerswerk? Neem gerust eens contact met ons op.

Gebouw en omgeving

Bakkerij de Plint is gevestigd op de begane grond in flatgebouw De Plint in de wijk Wielwijk in Dordrecht. Zowel het gebouw als de wijk biedt de cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. Er is contact met de andere organisaties die gebruik maken van De Plint.