Logeergezinnen zijn gezinnen die het leuk vinden om af en toe een kind of jong-volwassene met een beperking op te nemen in het eigen gezin. Als het kind niet overnacht spreken we van een gastgezin.

Een kind (of soms een jong-volwassene) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en het gezin kunnen gebaat zijn bij een logeer- of gastgezin. Het kind brengt regelmatig een dag(deel), een nacht, een weekend of een vakantie door in het logeer- of gastgezin en is in vertrouwde handen. De ouders van het kind kunnen tijdens de logeerperiode van het kind even op adem komen en extra aandacht aan hun andere kinderen besteden of andere activiteiten ondernemen.

Ben je op zoek naar een logeer- of gastgezin? Heb je een kind of jong volwassene met een beperking en ben je op zoek naar een logeer- of gastgezin?  Onze logeermakelaar helpt je zoeken naar een logeer- of gastgezin dat past bij je kind en bij je eigen normen en waarden. Bij de Gemiva-SVG Groep geven diverse medewerkers en vrijwilligers aan beschikbaar te zijn als logeer- of gastgezin. De logeermakelaar zoekt naar de juiste combinatie van vraag en aanbod of werft extern logeer- of gastgezinnen.

Wil je zelf logeer- of gastouder worden?

De logeermakelaars van de Gemiva-SVG Groep werven logeer- en gastgezinnen. Zij leggen hiervoor contact met belangstellende gezinnen of benaderen mensen hiervoor. De logeermakelaar bezoekt dit gezin en bespreekt onderwerpen als:

  • Wat betekent het om logeer- of gastgezin te zijn?
  • Waarom wil je logeer – of gastgezin worden?
  • Heeft het gezin al ervaringen met kinderen met een beperking of als logeergezin?
  • Hoe staan de huisgenoten ten opzichte van de logee?
  • Welke begeleiding kun je als logeer- of gastgezin verwachten van de Gemiva-SVG Groep?
  • Hoe zit het met vergoedingen, verzekeringen en vervoersmogelijkheden?
  • Zijn er bij het logeer- of gastgezin voorkeuren voor bepaalde logees, zoals leeftijd, mate van beperking, mobiliteit, aanpassingen?

De logeermakelaar beoordeelt de geschiktheid van het gezin. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat alle leden van het gezin gemotiveerd zijn en of het huis geschikt is voor logees met een beperking. We vragen van logeer- of gastgezinnen twee referentiepersonen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle gezinsleden boven de 18 jaar. Deze wordt door de gemeente afgegeven. Dit vragen we om zo zeker mogelijk te stellen dat het kind in een veilige omgeving verkeert.

De werkwijze

Als er bij de Gemiva-SVG Groep een vraag komt voor een logeer- of gastgezin, regelt de regionale logeermakelaar een kennismakingsbezoek tussen het gezin van het kind en het logeer- of gastgezin. Beide gezinnen krijgen daarna bedenktijd. Als iedereen akkoord is, stelt de logeer makelaar een overeenkomst op, waarin de afspraken worden vastgelegd.

De bezoeken van het kind aan het logeer- of gastgezin worden daarna in overleg opgebouwd. Er worden afspraken gemaakt bij welke omstandigheden het logeer- of gastgezin de ouders tijdens de logeerperiode informeert over gebeurtenissen tijdens het logeren.

Het is mogelijk dat de logeer- of gastouders tijdens de logeerperiode in het huis verblijven waar het kind woont. Soms is dat ouderlijk huis al speciaal aangepast voor het kind met bijvoorbeeld een plafondlift, douchebrancard e.d. Dan is het handiger dat de ouders weg gaan en de logeer- of gastouders tijdens de logeerperiode in het huis van het kind wonen. Voor sommige kinderen kan het zelfs vertrouwder zijn als zij (eerst) in hun eigen huis blijven en dat de logeer- of gastouders naar hen toe komen.

Ondersteuning

Als er tijdens het logeren ondersteuning van de Gemiva-SVG Groep nodig is, is hiervoor een beschikking of een indicatie nodig. Als voor het uitvoeren van verpleegkundige of verzorgende handelingen toestemming van een arts nodig is, dan regelen de ouders dit met het gast- of logeergezin en de arts.

De kosten

Per situatie wordt bekeken of er voor het logeren een vergoeding mogelijk is voor het logeer- of gastgezin. Vaak gaat het om vrijwilligerswerk, soms hebben de ouders zelf budget, zijn er
gemeentelijke regelingen of zijn er financiële mogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De afspraken hierover worden vastgelegd in de overeenkomst.

Meer weten en/of aanmelden?

Ben je op zoek naar een logeer- of gastgezin? Of wil je zelf graag logeer- of gastgezin worden? Neem dan contact op met de logeermakelaar in jouw omgeving. Hun contactgegevens hiervan vind je hieronder. De logeermakelaar neemt dan contact op om verder te praten.

Contactgegevens

Logeermakelaar
Zuid-Holland zuid
Annemarie Kuiper
E-mail
annemarie.kuiper@gemiva-svg.nl 

Folder

Download hier de folder