Bloesem is een kinderdagcentrum in Dordrecht. Hier komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke of meervoudige beperking. De meeste kinderen zijn nog niet oud genoeg om naar school te gaan. Bloesem is onderdeel van kinderdienstencentrum Drechtsteden.


Tijdelijk adres KDC Bloesem (voorheen KDC Kiem)

KDC Bloesem verhuist vanaf 20 augustus naar een tijdelijk adres:
Wielingenstraat 103, 3313 EV in Dordrecht.

tijdelijk-adres-Kiem-(1).JPG

De NSO en VDO blijven wel op de oorspronkelijke locatie: Sitterstraat 7B in Dordrecht.

Voor wie?

In het kinderdagcentrum komen vooral kinderen in de voorschoolse leeftijd die een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een meervoudige beperking hebben. Voor deze kinderen wordt gekeken naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Kinderen stromen door naar speciaal onderwijs binnen hetzelfde gebouw (Kiem) of naar een andere school voor speciaal onderwijs. De kinderen kunnen ook naar een reguliere basisschool gaan. Bloesem is onderdeel van kinderdienstencentrum Drechtsteden.

Begeleiding

De kinderen krijgen bij hun activiteiten ondersteuning van een vast team begeleiders. Ook werken er leerling-begeleiders, stagiaires en vrijwilligers. Er worden verschillende activiteiten aangeboden die zijn gericht op het ontwikkelen en stimuleren van de kinderen. Als het nodig is, kunnen een gedragsdeskundige en therapeuten van de Gemiva-SVG Groep om hulp gevraagd worden. 

In de communicatie met de kinderen gebruiken de begeleiders verschillende communicatiemiddelen naast elkaar. Bijvoorbeeld gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek. Afhankelijk van hun ontwikkeling blijven de kinderen op het kinderdagcentrum of worden zij voorbereid op de overstap naar (speciaal) onderwijs. 

Het activiteitenaanbod is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoefte van het kind, soms werken we ook met de kinderen in kleine groepjes.

Vrijetijdsbesteding

In en vanuit de kinderdagcentra vinden er vrijetijdsactiviteiten plaats voor kinderen. Deze zijn mede bedoeld om het gezin te ontlasten. Zo is er onder andere zaterdagopvang, vakantiedagopvang (in Dordrecht) en naschoolse opvang in het kinderdagcentrum.