Kinderdienstencentrum Drechtsteden organiseert in de kinderdagcentra zaterdagopvang.

Het hebben van een kind met een beperking vraagt veel van de draagkracht van de ouders. Zaterdagopvang is één van de mogelijkheden om het gezin hierbij van dienst te zijn. Waar andere kinderen steeds zelfstandiger worden, bij vriendjes gaan spelen en logeren, blijft het kind met de beperking vaak volledig aangewezen op de zorg van de ouders. Zaterdagopvang kan dan een oplossing zijn. Bekijk voor meer informatie de folder over zaterdagopvang.