Overweg is een activiteitencentrum in Dordrecht. Hier hebben elke dag rond de 50 mensen dagbesteding. Deze mensen hebben een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of een verstandelijke beperking. Ook mensen met een psychiatrische hulpvraag kunnen naar Overweg komen. En buurtbewoners zijn ook welkom. Zij kunnen naar de koffieochtenden komen. En ze kunnen producten kopen. Die producten zijn gemaakt door cliënten van Overweg.

Voor wie?

Cliënten van Overweg zijn volwassenen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Zij zijn door hun beperking (nog) niet in staat om betaald werk te doen. Dagbesteding is dan een goede oplossing. Cliënten van Overweg wonen zelfstandig of in een woonlocatie in Dordrecht of in de buurt van Dordrecht. Als zij dat kunnen, komen ze zelf naar het activiteitencentrum. Er is (beperkt) vervoer met bussen mogelijk van en naar Overweg.

Begeleiding

De cliënten krijgen bij hun activiteiten ondersteuning van een team vaste begeleiders. Iedere cliënt heeft één persoonlijk begeleider. Bij hem/haar kan de cliënt en de familie als eerste terecht met vragen. In Overweg werken ook leerlingen, stagiaires en vrijwilligers. En er zijn huishoudelijke en administratief medewerkers. Als het nodig is, kan hulp gevraagd worden aan een gedragsdeskundige. De locatiemanager heeft de leiding.

Het gebouw en de omgeving

Activiteitencentrum Overweg zit in een ruim, modern gebouw. Dit gebouw staat midden in een woonerf in de wijk Sterrenburg 3 in Dordrecht. Het gebouw is helemaal aangepast voor mensen met een beperking. Er zijn verschillende activiteitenruimtes, een rustruimte en een centrale ontmoetingsruimte. In de badkamers zijn tilliftsystemen. Bij Overweg is ook een ruim buitenterras met een vissteiger waar je ook met de rolstoel op kunt. In de activiteitenruimtes zijn elke dag activiteiten waaraan de cliënten mee kunnen doen. En Overweg heeft een eigen winkel Hebbes & Co waar producten worden verkocht. Die producten zijn in het activiteitencentrum of op andere locaties van de Gemiva-SVG Groep gemaakt.