Bij Spoorzicht kun je verschillende activiteiten doen.

Keramiekatelier

Op deze groep zijn per dag ongeveer 8 cliënten. Zij maken producten van klei, zoals koeien, kippen, olifanten en woondecoratie (schalen, bloempotten). De producten worden in stappen gemaakt. Hierbij houden we rekening met het niveau van de cliënt en dagen we cliënten uit om zich verder te ontwikkelen. De producten worden op bestelling gemaakt of verkocht in de winkel Gemivaria in de binnenstad van Dordrecht.

De Schakel

De Schakel bestaat uit gemiddeld 10 tot 13 cliënten en is verdeeld over 2 activiteitenruimtes genaamd ‘De Grote Schakel’ en ‘De Kleine Schakel’. De Schakel begeleidt en ondersteunt (jong)volwassenen met gedragsproblematiek zoals autisme waarbij moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) zoals agressie voorkomt. Cliënten op De Schakel hebben met name behoefte aan structuur (methodiek 'Geef me de 5') en de nabijheid van begeleiding. Binnen de geboden kaders is er ruimte voor de persoonlijke interesses en mogelijkheden van de cliënt. De activiteiten zijn met name belevingsgericht.
 

De Bickels

Op deze gevarieerde en levendige groep werken gemiddeld 9 tot 13 cliënten. De cliënten verrichten dienstverlenende activiteiten binnen het activiteitencentrum zoals het verzorgen van de was en de vaat, koffie en thee zetten, soep koken, catering klussen voor andere organisaties en schoonmaken. Daarnaast wordt er papier versnipperd en soms verrichten de cliënten eenvoudig productiewerk en er is ruimte voor individuele en creatieve activiteiten.
 

De Zonnestraal

De Zonnestraal is een groep van gemiddeld 8 cliënten. De begeleiding richt zich op de ouder wordende VG cliënt waarbij rekening wordt gehouden met de veranderingen op geestelijke en lichamelijk gebied die het ouder worden soms teweeg brengt. Cliënt en begeleiding zoeken naar bezigheden die passend zijn. De bezigheden zijn over het algemeen creatief, maar ook belevingsgericht. In een positieve sfeer beweegt begeleiding mee met de ouder wordende cliënten op deze groep.
 

Zeepatelier

Vanuit de verschillende groepen kunnen cliënten een paar keer per week deelnemen aan de activiteiten in het zeepatelier. Hier kan zeep in verschillende vormen en kleuren gegoten worden, worden er potjes met crème gevuld en is er ruimte voor individuele en creatieve activiteiten. De producten gaan op bestelling naar een klant of worden verkocht in de winkel Gemivaria.
 

Meedoen in de maatschappij

AC Spoorzicht is een locatie die participeert in de maatschappij en zichtbaar is in onze directe omgeving. Er worden op dit moment steeds meer initiatieven en samenwerkingsverbanden ontwikkeld waarbij onze cliënten met hun mogelijkheden meedoen in de maatschappij. Daarmee wordt ook de keuze voor activiteiten vergroot.