Variant Begeleid Werken Drechtstreek ondersteunt mensen met een beperking. Zij willen graag met ondersteuning werken in een bedrijf of bij een instelling.

Voor wie?

De cliënten van de afdeling Begeleid Werken zijn (jong)volwassenen met een beperking die:

  • graag zelfstandig werken in een bedrijf of bij een instelling
  • mogelijkheden hebben om dat te kunnen (leren)
  • verantwoordelijk willen zijn voor (een deel van) hun takenpakket
  • terug moeten kunnen vallen op eenjobcoach
  • zelfstandig kunnen reizen van en naar de werkplek.

Begeleiding

De jobcoaches van de Gemiva-SVG Groep hebben een specifieke opleiding voor Begeleid Werken. Zij nemen een beroepentest af bij de cliënten die begeleid willen gaan werken en werken de cliënten in. Zij trainen de cliënten op hun werkplek en bemiddelen zonodig bij verstoringen. Zij maken en bewaken werkafspraken en werkhouding met de direct  collega's en leidinggevenden. Zij ondersteunen cliënten bij het voeren van gesprekken.