De Spil is in de eerste plaats specialist op het gebied van dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Er is een uitgebreid scala aan activiteiten, zoals:

  • werken met de computer (recreatief of instructief);
  • creatief;
  • tekenen en schilderen;
  • diverse vormen van sport;
  • gezelschapsspel;
  • klaverjassen;
  • gespreksgroep;
  • koken.

Er wordt ook adl-zorg verleend.