In Brede School Esse Zoom in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft Gemiva een kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.

Voor wie?

In Esse Zoom komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen kunnen door hun beperking (nog) niet naar school. Er zijn zeven groepen, elk met hun eigen karakter en aandachtsgebied. Per groep zijn er tussen de zes en acht kinderen. Er werkt ook een Servicegroep op Esse Zoom, een groep volwassen cliënten met een beperking die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de gehele Brede School. 

Begeleiding

Per groep werken meerdere begeleiders. Eén van de begeleiders is persoonlijk begeleider (pb-er). Deze onderhoudt het contact met de ouders en stelt met hen een ondersteuningsplan op met doelen waaraan gewerkt wordt. De medewerkers van Esse Zoom hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd. Zij worden waar nodig in hun werk ondersteund door verschillende deskundigen, zoals een gedragsdeskundige, een logopedist, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een spelagoog, een bewegingsagoog en een kinderarts. Ook zijn er vrijwilligers actief in het kinderdagcentrum, die extra aandacht en ondersteuning geven aan de kinderen.

De begeleiding van de kinderen doen we samen met de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders de regie houden. Daarnaast werken we met een Ontwikkelingsvolgmodel dat de ontwikkeling van het kind op ieder deelgebied in kaart brengt. De communicatie met ouders vinden we van groot belang. Er is ook een digitale vorm van rapporteren in het digitaal cliëntendossier, dat ouders thuis via internet kunnen inzien. Daarnaast organiseren we ouderavonden. Voor kinderen met autisme werkt Esse Zoom met een specifieke begeleidingsmethode: ABA, Applied Behavior Analysis.

Het gebouw en de omgeving

Esse Zoom is gevestigd in een Brede School. In het gebouw is ook: 
  • openbare basisschool Prins Willem Alexander
  • protestant christelijke basisschool Gideon
  • stichting kinderopvang Humanitas
  • praktijk voor logopedie Sis en Sas
  • praktijk voor fysiotherapie
  • de gemeentelijke sporthal.
De gebruikers van het pand willen meer dan alleen buren zijn. In het gebouw zijn mogelijkheden voor wijkactiviteiten. Daarbij werken we graag samen met de reguliere scholen in de brede school. Zij brengen kinderen met en zonder beperking van alle leeftijden en achtergronden op speelse manier met elkaar in contact. Kinderen van de school lezen regelmatig voor. Soms zingen en spelen ze met de kinderen van het kinderdagcentrum. Volwassen cliënten van de servicegroep in het kinderdagcentrum verrichten hand- en spandiensten in het gebouw bij de andere organisaties.