Servicegroep Brede School Esse Zoom is gevestigd in de Brede School Esse Zoom waar ook een kinderdagcentrum van de Gemiva SVG Groep is gevestigd. Daarnaast maken twee basisscholen, een reguliere kinderopvang, een fysiotherapiepraktijk en een logopediepraktijk deel uit van de Brede School.

Voor wie?

De Servicegroep is een werkplek voor cliënten die het prettig vinden om dienstverlenend werkzaam te zijn en daar begeleiding bij nodig hebben. Het zijn volwassen mensen met een verstandelijke beperking, die door deze beperking (nog) niet (on)betaald kunnen werken. Werken in de Servicegroep is dan een goed alternatief, waar zij op een goede manier kunnen participeren in de samenleving. 

Tevens biedt de Servicegroep stageplaatsen voor leerlingen van het praktijk- of speciaal onderwijs. Ook is er plaats voor vrijwilligers, eventueel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werkervaring willen opdoen.

Begeleiding

De cliënten krijgen bij hun werk ondersteuning van de begeleiders van de Gemiva-SVG Groep. De begeleiders zorgen voor een goede verdeling van de taken.

Sommige cliënten werken zelfstandig, anderen werken liever samen met andere cliënten of samen met een vrijwilliger. Vanuit Servicegroep Brede School Esse Zoom kunnen cliënten doorgroeien naar een vorm van betaald of onbetaald begeleid werken. Iedere cliënt heeft één begeleider die fungeert als persoonlijk begeleider. Deze is eerste aanspreekpersoon voor de cliënten en zijn achterban. De dagelijkse leiding is in handen van een locatiemanager.