Bij Werklink kun je terecht voor arbeidsmatige dagbesteding op verschillende locaties in Gouda.

Met ondersteuning van een vast team van medewerkers werken cliënten op eigen tempo en niveau aan een eigen takenpakket. Sommige cliënten werken op meerdere locaties van Werklink.

Op alle locaties van Werklink is er samenwerking met een andere partij. Dat kunnen zorgcentra, wijkcentra of het Servicecentrum van de Gemiva-SVG Groep zijn. Zo leveren de cliënten per locatie verschillende diensten en werken zij samen met de samenwerkingspartners. Ook zijn cliënten actief in wijkgerichte projecten van bijvoorbeeld wijkcentra. Samen met de cliënt stelt de begeleider een takenprogramma op dat past bij de cliënt. Ontwikkelingsgericht werken is daarbij het uitgangspunt. Wat wil de cliënt leren en bereiken en hoe kunnen we dat vertalen in werktaken? Cliënten kunnen met elkaar samen werken aan een taak, maar ook individueel actief zijn. Meedoen in de samenleving is voor alle locaties van Werklink het uitgangspunt. Regelmatig bespreken we de voortgang en of de plek nog steeds passend is voor de cliënt.

De onderstaande locaties vallen onder Werklink: