Bij Werklink kun je terecht voor arbeidsmatige dagbesteding op verschillende locaties in Gouda. Op al deze locaties is meedoen in de samenleving een belangrijk uitgangspunt, al is het ook mogelijk alleen in de eigen groep actief te zijn.

Cliënten werken met ondersteuning op eigen tempo en niveau aan een eigen takenpakket. Sommige cliënten werken op meerdere locaties van Werklink.

Op alle locaties is er samenwerking met een andere partij. Dat kan een zorgcentrum zijn, een wijkcentrum of het Servicecentrum van de Gemiva-SVG Groep. Per locatie leveren cliënten verschillende diensten en werken zij samen met de samenwerkingspartners. Ook zijn cliënten actief in wijkgerichte projecten van Goudse wijkcentra. Locatie Bernhardhof heeft ouderenactiviteiten. Daar is het ook mogelijk alleen in de eigen groep actief te zijn.

Samen met de cliënt stelt de begeleider een takenprogramma op dat bij hem of haar past. Ontwikkelingsgericht werken is het uitgangspunt. Wat wil de cliënt leren en bereiken en hoe kunnen we dat vertalen in taken? Cliënten kunnen samenwerken aan een taak, maar ook individueel actief zijn. Regelmatig bespreken we de voortgang en of de plek nog steeds passend is voor de cliënt.

Onderstaande locaties vallen onder Werklink: