Ambulante Dienst Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Westland ondersteunt in de regio Delft mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.

De medewerkers begeleiden cliënten thuis of op een plek buitenshuis waar zij activiteiten ondernemen. De cliënten kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het indelen van de dag, het beheer van financiën, het aanvragen van hulpmiddelen en het in stand houden van het (sociale) netwerk. Ook ouders van een gehandicapt kind of partners van een cliënt kunnen een beroep doen op Ambulante Dienst. De medewerkers van de Ambulante Dienst ontlasten dan het gezin door een deel van de zorg op zich te nemen en activiteiten met de partner of het kind te ontplooien.