Tijdens de activiteiten leren de deelnemers meer zelfstandig te communiceren. Zo vormt de afasiegroep een brug naar de samenleving.

De begeleiders gaan bij de invulling van de activiteiten uit van de leerdoelen van de deelnemers. De activiteiten vinden plaats in kleine groepen. De verschillende groepen hebben een aantal gemeenschappelijke doelen: oefenen van de communicatie en/of activiteiten uit het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de interesse van de deelnemers. De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Omdat het lotgenoten onder elkaar zijn, heerst er een prettige en veilige sfeer. Het kan motiverend werken om te horen en te zien hoe anderen met afasie omgaan.

Afhankelijk van de vragen die er zijn, kunnen we het volgende aanbieden:
 • Communicatiegroep
 • Schrijf- en leesgroepen
 • Gesprekgroepboekgroep
 • Discussiegroep
 • Bel-groep
 • Nieuwsbegrip en journaalgroep
 • Woordvindingsgroep
 • Oefenen met Totale Communicatie (zoals aanwijzen, tekenen, gebaren)
 • iPadgroep (gericht op communicatie)
 • Muziekgroep
 • Computergroep
 • Rekengroep
 • Boetseergroep
 • Ontspanning