In Den Haag ondersteunt de Ambulante Dienst Haaglanden volwassenen met een beperking. Onze cliënten hebben voornamelijk niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Daarbij is een psychiatrisch ziektebeeld een veelgestelde nevendiagnose.

De begeleider ondersteunt cliënten thuis of op een plek buitenshuis waar zij activiteiten ondernemen. De Gemiva-SVG Groep werkt daarbij vraag gestuurd, nauw aansluitend bij de wensen en behoeften van de cliënt. Nadat de wensen en behoeften van de cliënt in kaart zijn gebracht, maakt de begeleider samen met de cliënt en/of diens partner/gezin een plan. Dit plan kan uit kortere termijndoelen bestaan, zoals het zoeken van vrijwilligerswerk of het regelen van een hulpmiddel. Maar het plan kan ook gaan over de wensen voor de langere termijn. Bijvoorbeeld: (weer) leren omgaan met geld, het opbouwen van een sociaal netwerk of het samen zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden in het dagelijks leven vanwege geheugenproblematiek. In alle gevallen gaat het om unieke oplossingen, samen moeilijkheden overwinnen. 

Verhalen

Samen moeilijkheden overwinnen

Mevrouw van Os is een 51-jarige vrouw met een lichamelijke beperking. Al sinds haar jeugd is ze rolstoel gebonden. Veel dingen lukken haar gelukkig heel goed. Ze heeft een fijn huis, houdt erg van handenarbeid en maakt graag uitstapjes, alleen of met anderen. Helaas is het lastig voor haar om haar
administratie te overzien en haar geld goed te beheren. Ook kan ze zich erg gefrustreerd voelen over de dingen die niet goed gaan. Een begeleider van de Ambulante Dienstverlening Haaglanden komt tweewekelijks langs om de post en de financiën samen met mevrouw van Os door te nemen. Ook probeert mevrouw van Os samen met de begeleider de onzekerheid die ze in het dagelijks leven ervaart stapje voor stapje te overwinnen.
 

Naar huis en wat dan?

Nadat mijnheer Bakker op zijn fiets door een auto werd geschept, veranderde zijn leven drastisch. Deze 41-jarige man in de bloei van zijn leven moest zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Anderhalf jaar in een revalidatiecentrum was er nodig voordat hij weer terug naar huis kon. De begeleider van de Ambulante Dienst Haaglanden zocht hem direct op om samen met hem in kaart te brengen wat er nodig was én wat er mogelijk zou kunnen zijn. Ze maakten een plan en ondanks het aangetaste geheugen van mijnheer Bakker krijgen ze samen het leven weer enigszins op orde. Binnenkort begint mijnheer Bakker zelfs aan vrijwilligerswerk.