De Spil is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH). De Spil is gevestigd in de wijk Driemanspolder. Ook mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving kunnen terecht bij De Spil, dat zich heeft ontwikkeld tot een wijkservicecentrum met meerdere functies.

Voor wie?

De Spil is ook toegankelijk voor mensen die om een andere reden behoefte hebben aan dagbesteding, zoals mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, mits aan de hulpvraag voldaan kan worden en de cliënt aansluiting vindt bij de andere cliënten.

Begeleiding

De dagbesteding wordt begeleid door professionele medewerkers van de Gemiva-SVG Groep. Naast de professionals zijn er vrijwilligers en stagiaires werkzaam. In De Spil zijn ook mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de samenleving of arbeidsmarkt.

Toegang en kosten

Uw deelname aan het activiteitencentrum wordt betaald vanuit de WMO, uitgevoerd door de gemeente. Er wordt wel een eigen bijdrage van € 19,00 per maand van u gevraagd. Dit heet het WMO-abonnementstarief. Dit bedrag is inclusief eventuele kosten voor bijvoorbeeld vervoer, thuiszorg of huishoudelijke hulp.

Voor gebruik van ons aangepaste vervoer heeft u geen indicatie van de gemeente voor nodig.  

Heeft u een WLZ-indicatie (ZZP), dan kunt u dagbesteding vanuit die indicatie krijgen. Er wordt dan een eigen bijdrage geïnd via het CAK. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen.

Van wijkbewoners vragen we een bijdrage van € 0,50 voor koffie of thee.