De Weidemolen is een kinderboerderij met een gezellige brasserie. Hier werken mensen met een beperking in de keuken, de bediening, met de boerderijdieren of in de moestuinen. 

Voor wie?

In de Brasserie en bij de kinderboerderij werken jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met soms bijkomende psychiatrische beperkingen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die om een andere reden geen betaald werk kunnen verrichten, zijn welkom bij de Weidemolen. De cliënten leren vaardigheden die zij graag willen ontwikkelen, die zij nodig hebben om de verschillende werkzaamheden te verrichten én die zij wellicht willen ontwikkelen om na bepaalde tijd ook ergens anders aan de slag te kunnen gaan. 
 

Begeleiding

Begeleiding wordt dagelijks geboden, met uitzondering van de zondag.
De cliënten krijgen bij hun werk ondersteuning van een vast team begeleiders. Iedere cliënt heeft een begeleider die het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt en zijn naasten. Er kunnen bij de Weidemolen ook stagiaires, vrijwilligers en leerlingen actief zijn. 


Het gebouw en omgeving

De Weidemolen is rolstoeltoegankelijk, maar de keuken is helaas niet geschikt voor mensen die niet mobiel zijn.
Het terrein van de Weidemolen is zeer kinderrijk. Om deze reden zijn de brasserie en stadsboerderij niet geschikt als werkplek voor mensen met een verslaving en/of gedragsstoornis.
Als je niet in staat bent zelf naar de Weidemolen te komen of zelf het vervoer te regelen, dan gaan we graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.