Bij welke instanties kun je terecht met vragen over niet-aangeboren hersenletsel? Waar vind je lotgenoten? Welke hulp kun je inschakelen als je weer aan het werk wilt? Het NAH-loket Haaglanden kan je hierbij helpen.

Op de website van NAH-loket Haaglanden vind je informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de regio Haaglanden.

Kom je er zelf niet uit met de informatie op deze website? Dan kun je altijd contact opnemen met de NAH coördinator van de regio Zuid-Holland.