Sparring is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het activiteitencentrum is gevestigd op de begane grond van een appartementencomplex in Den Haag en biedt plaats aan ongeveer 60 cliënten per dag. Hier kan gebruik gemaakt worden van een breed aanbod van educatieve, recreatieve, sportieve en creatieve activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: sport, diverse vormen van handvaardigheid, muziek, yoga, computerbezigheden, koken en bakken, tuinieren, cursussen op allerlei gebied, recreatie en gespreksgroepen.

Voor wie?

Sparring wordt bezocht door volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hier helpen wij mensen die door hun handicap niet (meer) in staat zijn om betaald werk te verrichten en hebben die ondersteuning nodig hebben bij sommige dagactiviteiten.

Begeleiding

Op Sparring werken professionele en deskundige begeleiders die veel ervaring hebben met NAH.
Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider, deze is  het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en zijn partner/contactpersoon. Begeleiders en cliënten kunnen waar nodig een beroep doen op een gedragsdeskundige. De dagelijkse leiding is in handen van een locatiemanager. Waar nodig krijgen de cliënten hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl).

Het gebouw en de activiteiten

Sparring is gevestigd op de begane grond van een modern wooncomplex. Het gebouw bevat verschillende activiteitenruimtes, een centrale hal met keuken en ruimtes om te rusten. Waar nodig is het mogelijk om een prikkelarme ruimte op te zoeken.

Sparring heeft een breed en gevarieerd activiteitenaanbod. Er worden zowel binnen als buiten het centrum van Den Haag diverse activiteiten aangeboden. De activiteiten zijn onder andere gericht op activering, ondersteuning, in stand houden van vaardigheden, rouw/verliesverwerking, ontmoetingen, gezelligheid en ontwikkeling. 

Daarnaast is het mogelijk dat Sparring bemiddeld naar vrijwilligerswerk gericht op de talenten van cliënten. Ook kan er vanuit Sparring hulp worden geboden naar het zoeken van passend vrijwilligerswerk.

Activiteiten binnen Sparring

Activiteiten buiten Sparring