Elsenhoeve is een woon- en werklocatie in Lekkerkerk voor mensen met een verstandelijke beperking.


Voor wie?

Op de Elsenhoeve wonen en werken mensen met een (lichte) verstandelijke beperking met vaak bijkomende gedragsproblematiek. We hebben 10 woonappartementen waar de clienten dagelijks hun begeleiding op maat krijgen aangeboden. Ook mensen die elders wonen, komen naar Elsenhoeve om er te werken. Zij komen zelfstandig op de fiets of worden vervoerd met onze eigen bus.

Begeleiding

Begeleiders ondersteunen de cliënten. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënten zoveel mogelijk een individuele benadering krijgen. De begeleiders maken hierbij gebruik van de methode competentie- en oplossingsgericht werken. Dat betekent dat ze kijken naar de dingen die een cliënt kan. Ze gaan op zoek naar de oorzaken van het gedrag van de cliënten en hoe dit begeleid kan worden. 

Het gebouw en de omgeving

Het gebouw was vroeger een veehouderij. Het staat aan de rand van Lekkerkerk. Het gebouw is verbouwd tot woon- en werklocatie. Mooie, oude onderdelen zijn bewaard gebleven.

Wonen: elke bewoner heeft in het woongedeelte een eigen appartement met een eigen badkamer.
Werken: de cliënten werken in het activiteitencentrum achter de woonlocatie en/of werken op het land naast de boerderij waar zij groente, bloemen en fruit telen of aan houtbewerking doen. 

Samen met activiteitencentrum Poolmanweg in Lekkerkerk vormt Elsenhoeve Dagbesteding Lekkerkerk van de Gemiva-SVG Groep.