Kerspelpad 14 is een woonlocatie in Stolwijk. Verdeeld over 3 woongroepen wonen hier 22 volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking.

Voor wie?

In woonlocatie Kerspelpad 14 wonen mensen met een ernstige verstandelijke beperking, sommige hebben een meervoudige beperking en/of ouderdomsverschijnselen.

Begeleiding

Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. De begeleiding van de cliënten richt zich vooral op verzorging en verpleging en op activiteiten die de zintuigen prikkelen. De activiteiten zijn in een activiteitenprogramma vastgelegd, dat tot stand komt in samenspraak met de cliëntvertegenwoordigers. Naast de vaste begeleiders kunnen er ook leerlingen, stagiaires en vrijwilligers aanwezig zijn. De begeleiders delen de zorg voor de cliënten samen met de verwanten door cliëntgericht en betrokken met elkaar een huiselijke sfeer en gemeenschapszin te creëren. De locatiemanager heeft de leiding.

Het gebouw en de omgeving

Kerspelpad 14 is een woonlocatie aan de rand van Stolwijk, gevestigd in 3 grote huizen. In Kerspelpad 14 woont een groep (jong)volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Op loopafstand van Kerspelpad 14 bevindt zich activiteitencentrum De Baanbreker. Een paar bewoners van Kerspelpad 14 en van de naastgelegen woonlocatie Het Kerspel gaan daar overdag heen.